#
Ramu Pant
154
#
Chandra Bdr.pal
110
#
Thaneshwar Bhatt
83
#
Keshab Singh Dhami
68
#
Sumir Malla
56
#
Min Bogati
49
#
Ramchandra Bhatt
17
#
Suresh Soti
13
#
Sapana G.c.
13
#
Gyanendra Prasad S
13
#
Bijaya Adhikari
11
#
Lokendra Shahi
10
#
Kirti Bahadur Chan
10
#
Pabitra Sawad
10
#
Prakash Jung Shah
10
#
Yam Kumari Bhusal
9