#
Prashant Thapa
477
#
Gita Adhikari
209
#
Bhim Bhattarai
88
#
Prabin Chhetri
74
#
Rajesh Paudel
44
#
Krishna Bahadur Gu
31
#
Babita Sharma
30
#
Sita Shrestha
29
#
Ganesh Kumar Malla
28
#
Subash Thapa
21
#
Devi Prasad Chapag
20
#
Rishiram Subedi
12
#
Khem Raj Bhandari
11
#
Khem Bdr Gurung
10
#
Laxmi Gurung
9
#
Satrughan Prasad S
9