#
Kabiraj Gautam(swa
3
#
Kumar Thapa
2
#
Hotel Hiranya
2
#
Monastik School
1
#
Subhashree Banquet
1
#
Manaki Hotel
0
#
Dharm Janata Secon
0
#
Shrestha
0
#
Hotel Saugat
0
#
Hussan Guest House
0
#
Hotel Park Site
0
#
Senjeviyers
0
#
Mamta Traders
0
#
Uday Pur Dislary
0
#
Sah Nurshing Home
0
#
Dr.madan Jha
0