#
Sita Ram Aryal
67
#
Manoj Agrawal
34
#
Man Kumari Pathak
25
#
Sudin Shrestha
22
#
Bikash Lamichane
17
#
Prakash Chandra Ba
14
#
Narendra Kandel
13
#
Rewati Ram Dhungan
12
#
Babu Tamang
11
#
Shova Khadka
11
#
Krishna Prasad Tim
8
#
Padam Singh Bist
8
#
Anant Adhikari
8
#
Kashinath Panthi
8
#
Rameshwor Thapaliy
6
#
Rakesh Shah
5